Fokusera

Vår Miljöpolicy

Företagets verksamhet ska vara förenlig med ett långsiktigt miljötänkande. Vi ska tillverka våra produkter så närproducerat som möjligt och undvika onödiga transporter.

  • Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning
  • Vi ska genom ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar arbeta för minsta möjliga negativa miljöpåverkan
  • Vi ska välja våra leverantörer även med hänsyn till miljöeffekter
  • Vi ska ge våra medarbetare utbildning och information för de skall kunna bidra till ett miljötänkande i alla led med vår verksamhet
  • Vi ska eftersträva en minimering av avfall och arbeta för återvinna råvaror där så är möjligt.
  • Vi ska tillsammans med våra kunder minska miljöpåverkan genom att påverka utformning och utförande på de produkter vi skall tillverka.

Fokusera Produktion AB